Ett år med Rema Sawcos automatsortering - Woodnet

nyhetsbrevVill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Namn
E-postadress*

Vår policy för e-postadresser

 • platsannonser

 • nyhetsbrev  Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
  Namn
  E-postadress*

  Vår policy för e-postadresser

 • nyheter

 • Twitter


 • Kalendern

  Event

  2014-10-02 2013-10-03
 • Ett år med Rema Sawcos automatsortering

  Nils Lindstrand | 2014/12/17 | inga kommentarer

  För ett par år sedan presenterade RemaSawco ett automatiskt avsyningssystem för trävaror. Pilotinstallationen som gjordes hos Stenvalls i Norrbotten följdes av branschen med stort intresse. Systemet verkade hålla vad de lovade och har blivit en succé. Några av de första att beställa var Moeleven Edanesågen där nu kört ett år och helnöjda med satsningen.

  För två och ett halvt år sedan slogs Rema och Sawco ihop av en ny gemensam ägare, Image Systems i Linköping, som har arbetat med digital bildbehandling sedan slutet av 1980-talet. Med den större tyngd och den nya ägarens spetskompetens vågade de sig på att utveckla ett nytt kamerabaserat sorteringssystem, Boardscanner Q, för råsorteringar och justerverk.

  Det var en stor satsning och en del var lite skeptiska då en automatsortering skiljer sig en hel del från deras övriga produkter. Men de verkar ha lyckats, kanske till och med över sin egen förväntan. Boardscanner Q blev en succé, man har levererat tio system och fler är beställda.

   

  Torbjörn Eriksson, Moelven EdanesågenEn av de som valde Boardscannern från RemaSawco var Moelven Edanesågen i Arvika Kommun. NTT besökte sågen och blev mottagen och guidad av företagets kvalitetsansvarige Torbjörn Eriksson (bilden). Han var så översvallande positiv till sin nya leksak att frågan om han får betalt av RemaSawco måste ställas.

  - Nej, men det kanske man skulle ta upp med dom, skrattar han och fortsätter. Vi gick ganska grundligt till väga då vi gjorde den här upphandlingen och var förstås och tittade hos bland andra Stenvalls i Sikfors.

  Man utvärderade flera olika sorteringssystem och bedömningen var att

  RemaSawco kommit ett steg längre än de konkurrerande systemen. En sak som Torbjörn Eriksson särskilt lyfter fram är att Boardscannern var det enda systemet som klarade av att skilja på smuts och kvistar. Något som är särskilt viktigt i justeringen då det är den sista bedömningen som görs, samtidigt som det kan bli en del skräp och smuts från torkning och mellanlagring.

  - En annan faktor är att installationen blev så enkel. Vi uppgraderade stora delar av justerverket i samband med att automatsorteringen installerades och bara bygget är en stor kostnad. Med RemaSawcos kompakta lösning utan krav på vändning av bitarna blev det relativt enkelt, vilket medförde en besparing. Men framförallt var vi imponerade av vad utrustningen kunde detektera och hur användarvänligt systemet var.

   

  Torbjörn Eriksson berättar att de hade mycket givande diskussioner med personalen hos Stenvalls som underlättade inkörningen. Han menar att de övertygade honom om hur lättanvänt systemet är och tycker han bevisades då inkörningen av systemet gick så fort.

  - Vi är flera personer i företaget som arbetar regelbundet inne i Boardscannern. Och alla operatörer, tre per skift kan köra maskinen och det tog bara ett par dar att komma igång för dem. Vi jobbar ganska systematiskt med att sortera fram bra sorter och som jag ser det öppnar automatsorteringen för att jobba direkt med virket och inte bara med en massa abstrakta regler. En stor del av produktionen går ju till det egna hyvleriet, så vi får facit ganska snabbt, särskilt om vi inte lyckats, säger Torbjörn Eriksson.

  Systemet arbetar med tre olika mätmetoder som är separat, men givetvis är integrerade i systemet. Det är kameror, lasertriangulering och trakeidmätning (se faktaruta). Torbjörn menar att han jobbar mer med informationen som trakeidmätningen ger än med kamerainformationen. Han tillägger att han för den skull inte dömer ut kamerafunktionen som är nödvändig för helheten.

  - Trakeidmätningen säger så mycket om vedegenskaperna som kamerorna missar.

   Klas Björnstedt

   

  Scannerfakta

   

  RS-BoardScannerQ är ett system för automatisk avsyning av brädor och plank i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet detekterar defekter och formfel och gör en kap- och kvalitetsoptimering. Resultatet skickas till automationssystemet som hanterar kapning och styr bitarna till angivet fack.

   

  Kamerorna är monterade både på över och under enheten i en vinkel som gör att

  brädorna inte behöver vändas för att alla sidor ska kunna analyseras. Transportören genom skannern är så listigt konstruerad att varken medbringare eller kedjor är i vägen.

  Systemet arbetar med tre olika tekniker, kamera, lasertriangulering och trakeidmätning. De två första är nog bekant för alla, men trakeidmätning kan förtjäna en kort förklaring. Trakeider är vedceller som växer i träets längdriktning Dessa leder ljus ungefär som fiberoptik (fast naturligtvis inte lika bra) Om veden växer rakt och fint utan störningar från kvist eller tjurved och annat som kan störa trädets tillväxt, då är en rund ljuspunkt på ytan jämt ellipsformad i längdriktningen. Om den avviker från den formen är det en störning i fiberriktningen och ljuspunktens form ger en del intressant information. Denna information behandlas i mjukvaran och det är bland annat på grund av detta som man med trakeidmätning kan skilja på en kvist och smuts. För trakeidmätningen används laserpunkter, för belysningen använder RemaSawco ledljus, en teknik som utvecklats snabbt de senaste åren och idag ger mer än tillräckligt starkt ljus- LED-lamporna är dessutom synkroniserade med kamerornas slutare så livslängden bli oerhört lång eftersom de bara är tända då de behövs. Med laser trianguleringen registreras träbitens tjocklek med tillräcklig noggrannhet vilket gör att separat dimensionsmätning inte behövs. När det gäller priset vill RemaSawco inte prata om belopp. Såvitt NTT erfarit är kostnaden för systemet något högre än för de två största konkurrenterna. Men med den enkla inbyggnaden och genom att man även får dimensionsmätning torde en måttlig merkostnaden vara ointressant.

   

  Maxhastighet 200 bitar/minut

  Bandelning [normalt] 600 mm

  Max optimeringstid 1,5 sekunder efter
  slutförd mätning

  Maxbredd Ingen begränsning

  Min/maxtjocklek Behovsanpassat

  Längd 1800-6000 *) mm

  Träslag Furu och gran

  Mätnoggrannhet bredd +/- 1 mm

  Mätnoggrannhet tjocklek +/- 0,5 mm

  Mätnoggrannhet längd +/- 10 mm

   

  *) kan byggas ut i 600 mm moduler

  (woodnet.se)

  prenumerera


  Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan

  Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
  Namn
  E-postadress*

  Vår policy för e-postadresser

 • nyheter

 • Twitter


 • Kalendern

  Event

  2014-10-02 2013-10-03
 • platsannonser

 • © Nordisk Träteknik, Box 72001, 18172 Lidingö, 08-6704100