Småhus i motvind - Woodnet

nyhetsbrevVill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Namn
E-postadress*

Vår policy för e-postadresser

 • platsannonser

 • nyhetsbrev  Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
  Namn
  E-postadress*

  Vår policy för e-postadresser

 • nyheter

 • Twitter


 • ledare

 • Småhus i motvind

  Nils Lindstrand | 2017/03/09 | Antal kommentarer 0

  Prognosen för påbörjade småhus sätts till 13 000 för 2017. I förhållande till det totala bostadsbyggandet, som nu ökar, har andelen småhus sjunkit kontinuerligt sedan finanskrisen 2008, vilket oroar småhusindustrin.

  Siffran kommer från Trähusbarometern, som innehåller ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF. Prognosen för påbörjade småhus baseras på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen, och anges nu alltså till 13 000, vilket ligger i linje med antal påbörjade småhus under fjolåret.

  Trots en kraftig ökning av det totala bostadsbyggandet sjunker andelen småhus där brist på detaljplanerad mark, trögheter i bygglovsadministrationen samt skärpta finansiella krav för bostadsköpare innebär hot mot nyproduktionen.

  – Det finns ett fortsatt kommunalt motstånd mot att bygga småhus, trots att undersökningar visar att en majoritet av svenskarna efterfrågar den boendeformen, säger Gustaf Edgren, bostadsexpert på TMF.

  Det finns samtidigt en ökad satsning på trä, även i flerbostadshus, vilket glädjer Gustaf Edgren.

  – Det är fantastiskt kul att se hur flerbostadshusen med stomme av trä allt mer ses för den förträffliga produkt det är. Allt industriellt byggande går bättre nu än på länge.

  (woodnet.se)

  nyhetsbrev  Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
  Namn
  E-postadress*

  Vår policy för e-postadresser

 • nyheter

 • Twitter


 • ledare

 • platsannonser

 • © Nordisk Träteknik, Box 72001, 18172 Lidingö, 08-6704100