Omställning 2016 för Södra - Woodnet

nyhetsbrevVill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Namn
E-postadress*

Vår policy för e-postadresser

 • platsannonser

 • nyhetsbrev  Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
  Namn
  E-postadress*

  Vår policy för e-postadresser

 • nyheter

 • Twitter


 • ledare

 • Omställning 2016 för Södra

  Nils Lindstrand | 2017/02/17 | Antal kommentarer 0

  Södra redovisar ett rörelseresultat om 452 miljoner kronor för perioden september-december. Bokslutet för 2016 är i linje med förväntningarna och styrelsen föreslår en vinstdelning på sammanlagt 602 miljoner kronor till medlemmarna.

  Lars Idermark är optimistisk om Södras utveckling.

  – År 2016 var ett omställningsår för Södra med stora förändringar genom offensiva investeringar, omstruktureringar men också genom lägre färdigvarupriser på våra produkter. Mot den bakgrunden är rörelseresultatet på 452 miljoner kronor för det tredje tertialet ett styrkebesked, och helårsresultatet på 1 005 miljoner kronor är helt i linje med förväntningarna, säger Lars Idermark, koncernchef.

  Rörelseresultaten var lägre än för 2015, både för helår och tredje tertialen, medan nettoomsättningen var aningen högre.

  – Inom Södra fortsätter arbetet med att skapa ett starkare företag i en mer global och konkurrensutsatt marknad. De senaste årens mångmiljardinvesteringar är bland de största i Södras historia och vi stärker våra kunderbjudanden och tryggar avsättningen av skogsråvara för våra medlemmar, säger Lars Idermark.

  (woodnet.se)

  nyhetsbrev  Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
  Namn
  E-postadress*

  Vår policy för e-postadresser

 • nyheter

 • Twitter


 • ledare

 • platsannonser

 • © Nordisk Träteknik, Box 72001, 18172 Lidingö, 08-6704100