Enklare väg till jobb i träindustrin - Woodnet

nyhetsbrevVill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Namn
E-postadress*

Vår policy för e-postadresser

 • platsannonser

 • nyhetsbrev  Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
  Namn
  E-postadress*

  Vår policy för e-postadresser

 • nyheter

 • Twitter


 • ledare

 • Enklare väg till jobb i träindustrin

  Nils Lindstrand | 2017/03/20 | Antal kommentarer 0

  Projektet ”Anställningsbarhet inom träindustrin – enklare väg till jobb” syftar till att underlätta företagens rekrytering av medarbetare. Träcentrum beviljas nu 1 525 000 kr av Tillväxtverket för att fortsätta utveckla sitt arbete med inriktning integration och rekrytering.

  Utbildning vid Träindustricentrum ska hjälpa nyanlända att få jobb.

  Pengarna från Tillväxtverket är avsedda för att Träcentrum under mars – december ska kunna arbeta med utvecklingen av metoder och handgripliga verktyg för rekrytering och jobbsökning.

  Träcentrums har under lång tid arbetat med utvecklings- och utbildningsprojekt tillsammans med företag inom trä- och möbelindustrin. En viktig del av verksamheten är de anpassade utbildningar som Träcentrum på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomför i Nässjö, Eksjö och i Västervik med inriktning träteknisk yrkesutbildning och utbildningar inom det industriella byggandet. Majoriteten av deltagarna på arbetsmarknadsutbildningarna är födda utanför Sverige, några är nyanlända och några har varit ett par år i Sverige. Gemensamt är att de aldrig haft ett jobb sedan de kom till Sverige.

  Träcentrum har de senaste åren haft runt 100 personer i utbildning på årsbasis och drygt 70 procent av de som fullföljer utbildningen går efter sin utbildning ut i en anställning.

  Projektet ”Anställningsbarhet inom träindustrin – enklare väg till jobb” syftar till att underlätta företagens rekrytering av medarbetare och förenkla arbetssökandes introduktion på arbetsmarknaden inom tre huvudaktiviteter. Dessa är Mentorskap och coachning av företag, Coachning och träning av social kompetens hos kursdeltagarna och Utveckling av metoder för matchning av deltagarnas kompetenser och erfarenhet mot företagens behov.

  Träindustricentrum tror själva starkt på ”Anställningsbarhet inom träindustrin – enklare väg till jobb”.

  – Projektet kommer ge positiva effekter för de kursdeltagare som deltar i utbildningar och för de företag som behöver rekrytera och behöver stöd i integrationsfrågor. Insatserna kommer ha stor praktisk betydelse för de som berörs av projektet”, säger PO Simonsson, VD på Träcentrum.

  (woodnet.se)

  nyhetsbrev  Vill du ha vårt nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
  Namn
  E-postadress*

  Vår policy för e-postadresser

 • nyheter

 • Twitter


 • ledare

 • platsannonser

 • © Nordisk Träteknik, Box 72001, 18172 Lidingö, 08-6704100